transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustained inflammation 1.5 years post-stroke is not associated with depression in elderly stroke survivors

Författare och institution:
K. Noonan (-); S. G. Crewther (-); L. M. Carey (-); M. C. Pascoe (-); Thomas Lindén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Clinical Interventions in Aging, 8 s. 69-74
ISSN:
1176-9092
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background: Depression is common in elderly stroke survivors and has been associated with systemic Methods: The Barthel Index was used to measure the level of impairment in activities of daily living at 3 Results: Mean C-reactive protein and white cell count levels in stroke patients were significantly Conclusion: We found evidence for a sustained peripheral inflammatory response at 18 months post-
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
geriatric, inflammatory, ischemia, mood, acute ischemic-stroke, c-reactive protein, melancholic depression, heart-disease, serum, predictors, infection, cells, risk, Turkcapar, MHAkdemir, AAkdemir, AOrsel, SDOrsel, SDDemirergi, NDemirergi, NSirin, ASirin, AKilic, oward, VirginiaHoward, VKissela, BrettKissela, BKittner, StevenKittner, SLackland, DanielLackland
Postens nummer:
173672
Posten skapad:
2013-02-15 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007