transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Note Concerning Flake Axes and Umiaks

Författare och institution:
Lou Schmitt (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Oxford Journal of Archaeology, 32 ( 1 ) s. 119-122
ISSN:
0262-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
coast, norway
Postens nummer:
173656
Posten skapad:
2013-02-15 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007