transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Mobility in Contemporary Europe

Redaktör(er):
Anja K. Franck (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-89608-35-1
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU) är ett mångdisciplinärt nätverk, vars syfte är att bidra till förståelsen av politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och historiska samhällsförändringar med anknytning till Europa. Särskilt fokus har legat på studier av den europeiska integrationsprocessen och framväxten av den Europeiska Unionen. Sedan 1993 ges delar av resultaten ut i en särskild årsbok, 'Forskning om Europafrågor vid Göteborgs universitet'. Under 2012 lanserade CERGU en ny elektronisk ”Working Paper Series”. Syftet med serien är att kommunicera pågående Europaforskning vid Göteborgs universitet. Årets upplaga av ’Forskning om Europafrågor’ består av fem utvalda bidrag till denna serie. Alla behandlar på olika sätt politisk rörlighet i Europa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Forskning om Europafrågor vid Göteborgs Universitet, Nr. 26
Postens nummer:
173646
Posten skapad:
2013-02-15 10:25
Posten ändrad:
2014-08-12 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007