transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ADHD/DAMP : en uppdatering

Författare och institution:
Björn Kadesjö (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
Epidemiologi och psykosociala faktorer. Red: Vanna Beckman, s. 151
ISBN:
91-44-03532-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, ADHD, Attention-deficit hyperactivity disorder
Postens nummer:
173619
Posten skapad:
2013-02-14 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007