transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A small dose of soluble alginate-fiber affects postprandial glycemia and gastric emptying in humans with diabetes

Författare och institution:
Inga Torsdottir (-); Magne Alpsten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Göran Holm (Institutionen för medicin); Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); J Tölli (-)
Publicerad i:
Journal of Nutrition, 121 s. 795-799
ISSN:
0022-3166
E-ISSN:
1541-6100
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
173581
Posten skapad:
2013-02-13 19:10
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007