transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of vasoactive drugs on microsphere nonentrapment in experimental rat tumours.

Författare och institution:
Peter Naredi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); J Matsson (-); Lars-Olof Hafström (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); L Jacobsson (-)
Publicerad i:
Regional cancer treatment, 3 s. 256-60
ISSN:
0935-0411
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
173560
Posten skapad:
2013-02-13 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007