transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vascular clearance by liver sinusoidal cells and hepatocytes after liver resection in rats.

Författare och institution:
Stig B Holmberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Peter Naredi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); G Svensson (-); L Jacobsson (-); Lars-Olof Hafström (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Cells of the hepatic sinusoid. eds: Kirn A, Knook DL, Wisse E, s. vol 4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kuppfer Cell Foundation
Förlagsort:
Rijswijk, The Netherlands.
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
173551
Posten skapad:
2013-02-13 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007