transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Membranetransport of platinum compounds , platinum and other metal coordination compounds in cancer chemotherapy.

Författare och institution:
G Los (-); D Gately (-); ML Cosello (-); F Thiebout (-); Peter Naredi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); SB Howel (-)
Publicerad i:
Plenum Press, eds Pinedo HM, Schornagel JH. New York.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
173547
Posten skapad:
2013-02-13 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007