transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-resistance between cisplatin, antimony potassium tartrate, and arsenite in human tumor cells.

Författare och institution:
Peter Naredi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); D D Heath (-); R E Enns (-); S B Howell (-)
Publicerad i:
The Journal of clinical investigation, 95 ( 3 ) s. 1193-8
ISSN:
0021-9738
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cross-resistance between cisplatin (DDP) and metalloid salts in human cells was sought on the basis that mechanisms that mediate metalloid salt cross-resistance in prokaryotes are evolutionarily conserved. Two ovarian and two head and neck carcinoma cell lines selected for DDP resistance were found to be cross-resistant to antimony potassium tartrate, which contains trivalent antimony. The DDP-resistant variant 2008/A was also cross-resistant to arsenite but not to stibogluconate, which contains pentavalent antimony. A variant selected for resistance to antimony potassium tartrate was cross-resistant to DDP and arsenite. Resistance to antimony potassium tartrate and arsenite was of a similar magnitude (3-7-fold), whereas the level of resistance to DDP was greater (17-fold), irrespective of whether the cells were selected by exposure to DDP or to antimony potassium tartrate. In the resistant sublines, uptake of [3H]-dichloro(ethylenediamine) platinum(II) was reduced to 41-52% of control, and a similar deficit was observed in the accumulation of arsenite. We conclude that DDP, antimony potassium tartrate, and arsenite all share a common mechanism of resistance in human cells and that this is due in part to an accumulation defect.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Anions, pharmacology, Antimony Potassium Tartrate, pharmacology, toxicity, Arsenites, metabolism, pharmacology, toxicity, Biological Transport, Carcinoma, Cisplatin, pharmacology, toxicity, Dose-Response Relationship, Drug, Drug Resistance, Multiple, physiology, Female, Head and Neck Neoplasms, Humans, Neoplasms, drug therapy, Organoplatinum Compounds, metabolism, pharmacology, Ovarian Neoplasms, Selection, Genetic, Tumor Cells, Cultured
Postens nummer:
173488
Posten skapad:
2013-02-13 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007