transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

P53 mutations in primary tumors and subsequent liver metastases are related to survival in patients with colorectal carcinoma who undergo liver resection.

Författare och institution:
Y Yang (-); Ann Forslund (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); H Remotti (-); Christina Lönnroth (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); M Andersson (-); Hans Brevinge (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna); Elisabeth Svanberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Per Lindnér (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lars-Olof Hafström (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Peter Naredi (-); Kent Lundholm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Cancer, 91 ( 4 ) s. 727-36
ISSN:
0008-543X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The appearance of p53 mutations in colorectal carcinoma was determined, independent of differentiation and tumor stage of the primary tumors, in relation to the survival of patients who were scheduled to undergo liver resection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Colorectal Neoplasms, genetics, metabolism, pathology, Electrophoresis, Polyacrylamide Gel, Genes, p53, Hepatectomy, Humans, Immunohistochemistry, Liver Neoplasms, genetics, metabolism, secondary, surgery, Middle Aged, Mutation, Polymerase Chain Reaction, Prognosis, Sequence Analysis, DNA, Survival Analysis, Tumor Suppressor Protein p53, metabolism
Postens nummer:
173450
Posten skapad:
2013-02-12 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007