transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison between hepatic artery ligation and portal 5-Fu infusion versus 5-Fu intra arterial infusion for colorectal liver metastases.

Författare och institution:
Peter Naredi (-); M Oman (-); P-J Blind (-); Per Lindnér (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bengt Gustavsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lars-Olof Hafström (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 29 ( 5 ) s. 459-66
ISSN:
0748-7983
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A prospective randomized study was executed comparing two regimens of regional therapy for liver metastases from colorectal cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Analysis of Variance, Antimetabolites, Antineoplastic, therapeutic use, Colorectal Neoplasms, pathology, Combined Modality Therapy, Disease Progression, Female, Fluorouracil, therapeutic use, Hepatic Artery, Humans, Infusions, Intra-Arterial, Ligation, Liver Neoplasms, secondary, therapy, Male, Middle Aged, Portal Vein, Prospective Studies, Survival Analysis, Treatment Outcome
Postens nummer:
173417
Posten skapad:
2013-02-12 10:41
Posten ändrad:
2013-02-12 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007