transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determination of oligosaccharides in foods, diets and intestinal contents by high-temperature GC and GC/MS

Författare och institution:
Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Hasse Karlsson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap, Chalmers)
Publicerad i:
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40 s. 2404-2412
ISSN:
0021-8561
E-ISSN:
1520-5118
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
173391
Posten skapad:
2013-02-11 21:18
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007