transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CD4+FoxP3+ regulatory T cells from Gαi2-/- mice are functionally active in vitro, but do not prevent colitis.

Författare och institution:
Yu-Yuan Chiu Götlind (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Sukanya Raghavan (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Paul William Bland (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Elisabeth Hultgren Hörnquist (-)
Publicerad i:
PloS one, 6 ( 9 ) s. e25073
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mice deficient in the inhibitory G protein subunit Gαi2 spontaneously develop a T helper 1 dominated colitis. We examined whether a defect in CD4(+)FoxP3(+) regulatory T cells (Treg) underpins the pathogenesis of colitis in the Gαi2(-/-) (Gαi2-deficient) colitis model.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
regulatory T cells, inflammatory bowel disease, mouse model
Postens nummer:
173354
Posten skapad:
2013-02-11 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007