transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IL-13 Promotes Collagen Accumulation in Crohn's Disease Fibrosis by Down-Regulation of Fibroblast MMP Synthesis: A Role for Innate Lymphoid Cells?

Författare och institution:
Paul William Bland (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jennifer R Bailey (-); John F Tarlton (-); Iain Peters (-); Moganaden Moorghen (-); Paul A Sylvester (-); Christopher S J Probert (-); Christine V Whiting (-)
Publicerad i:
PloS one, 7 ( 12 ) s. e52332
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Fibrosis is a serious consequence of Crohn's disease (CD), often necessitating surgical resection. We examined the hypothesis that IL-13 may promote collagen accumulation within the CD muscle microenvironment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
Nyckelord:
Inflammatory Bowel Disease, Crohn's disease, inflammation, fibrosis, interleukin-13, Innate Lymphoid Cell
Postens nummer:
173350
Posten skapad:
2013-02-11 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007