transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Race for Land. Land Grabbing, Peasant Agriculture, and Human Rights

Författare och institution:
Karin Gregow (-); Kenneth Hermele (Institutionen för globala studier, humanekologi); Kajsa Johansson (-); Diaman Nhampossa (-); Marja Wolpher (-)
ISBN:
978-91-89-54261-7
Antal sidor:
58
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Forum Syd, Afrikagruppern, Swedish Cooperative Centre
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Förnyelsebar bioenergi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Miljö- och naturvårdsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Mozambique, Cambodia, Land Rights, Voluntary guidelines
Postens nummer:
173304
Posten skapad:
2013-02-08 14:19
Posten ändrad:
2016-05-11 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007