transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teknikhistoria för byggare. Program för forskning och hantverksmässigt utvecklingsarbete.

History in Building Crafts. Program for Research and Development in Building Crafts

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård); Peter Sjömar (Institutionen för arkitekturens teori och historia, Chalmers)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Mariestad
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Byggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Teknikhistoria, hantverk, bygghantverk, hantverksmässigt utvecklingsarbete, hantverklig
Ytterligare information:
Rapporten är publicerad för Dacapo Hantverksskolas, sedan 2005 Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Postens nummer:
173125
Posten skapad:
2013-02-06 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007