transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Almevik, G. (1999) An east-west exchange program. Craftsmen in building restoration. Museum of Kizhi and Dacapo

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Byggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Craft, exchange program, Nya Visby programmet, Kizhi, Dacapo
Ytterligare information:
Report from Dacapo Vocational College of Crafts, from 2005 Department of Conservation, University of Gothenburg.
Postens nummer:
173123
Posten skapad:
2013-02-06 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007