transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Traditional building crafts. How to re-enact a lost intangible heritage?

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
”Lost heritage. Preservation of the Russian wooden architecture monuments” Petrozavodsk 5-8 september 2006., s. 5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper deals with education and re-development of craftsmanship in building. It is based on experiences from the Swedish vocational college of crafts « Da Capo». The paper a brief background is given to the development of the school and focus on some crucial structural and pedagogical challenges in educating hands-on practitioners in traditional building techniques
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Craft, craftsmanship, intangible cultural heritage
Postens nummer:
173109
Posten skapad:
2013-02-06 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007