transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

14 dialogseminarier från Jokkmokk till Helsingborg

14 dialogue seminars on traditional craft skills - from Jokkmokk to Helsingborg

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för kulturvård); Linda Lindblad (Institutionen för kulturvård); Henrik Larsson (Institutionen för kulturvård)
Antal sidor:
158
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Mariestad
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
med syftet att informera om Hantverkslaboratoriet, att bjuda in till diskussion om verksamhetens utformning, samt att samla in förslag på projekt och samarbeten. Aktörer från landets 21 län har inbjudits till 14 platser, från Jokkmokk i norr till Helsingborg i söder. Utbildningsinstitutioner, länsstyrelsernas kultur och naturvårdsenheter, hemslöjdskonsulenterna, byggnadsvårdscentran, besöksträdgårdar, länsmuseerna, stiften m.fl. har medverkat. Totalt har dialogseminarierna samlat 320 personer. De huvudsakliga frågeteman som behandlats i gruppdiskussionerna är 1. Kunskapssituationen för traditionella hantverkskunskaper, 2. Materialförsörjningen inom kulturmiljövården, 3. Förslag på projekt, och 4. Nätverk och samarbete.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Bebyggelsevård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Hantverk, traditionella hantverk, landskapsvård, trädgårdshistoria, dokumentation
Postens nummer:
173089
Posten skapad:
2013-02-06 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007