transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Images of the Prophet Muhammad: some new books on the Sira literature

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Temenos, 48 ( 2 ) s. 231-234
ISSN:
0497-1817
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
173073
Posten skapad:
2013-02-06 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007