transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amelogenins promote a phenotype switch in LPS-stimulated cultured human macrophages.

Författare och institution:
Sofia Almqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Maria Werthén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); S.P Lyngstadaas (-); MS Ågren (-)
Publicerad i:
Abstract, 9th Worl Biomaterials Congress, Chengdu, China., June, 1-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Ytterligare information:
http://www.wbc2012.com/
Postens nummer:
172884
Posten skapad:
2013-02-04 14:58
Posten ändrad:
2013-03-20 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007