transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of physical vapour deposited crystalline titanium dioxide coatings on bone formation at titanium implants.

Författare och institution:
Ahmed Ballo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); D Bjöörn (-); M Åstrand (-); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Lena Emanuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Jukka Lausmaa (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, 9th World Biomaterials Congress, Chengdu, China., June, 1-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Ytterligare information:
http://www.wbc2012.com/
Postens nummer:
172869
Posten skapad:
2013-02-04 12:43
Posten ändrad:
2014-01-16 20:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007