transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och elevidentiteter i skolans elevdokumentation

Författare och institution:
Ingela Andreasson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Forskning om undervisning och lärande, 2012 ( 9 ) s. 20-31
ISSN:
2000-9674
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
elevdokumentation, IUP, kategoriseringar, identitet
Postens nummer:
172868
Posten skapad:
2013-02-04 12:25
Posten ändrad:
2014-02-10 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007