transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of well-defined titanium-coated topographical nanostructures on bone formation in vivo.

Författare och institution:
Ahmed Ballo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Hossein Agheli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap & Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys, Chalmers & SuMo Biomaterials, Chalmers); Jukka Lausmaa (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Sarunas Petronis (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap & Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik, Chalmers)
Publicerad i:
European Cells and Materials: 4th Annual Meeting, Scandinavian Society for Biomaterials, Fiskebäckskil., 21 ( suppl. 1 ) s. 17-
ISSN:
14732262
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
172857
Posten skapad:
2013-02-04 10:26
Posten ändrad:
2016-07-20 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007