transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Emotions in Moral Philosophy

Författare och institution:
David Brax (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The 9th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
172809
Posten skapad:
2013-02-01 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007