transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vara barn och möta sjukdom

Författare och institution:
Maria Björk (-); Britt Hedman Ahlström (-); Margaretha Jenholt Nolbris (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Att möta familjer inom vård och omsorg / redaktörer: Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman , s. 191-206
ISBN:
978-91-44-07266-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlittartur AB
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
172786
Posten skapad:
2013-02-01 10:14
Posten ändrad:
2016-08-25 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007