transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Valand Fanzine´s & Artist Book´s

Upphovsman:
Peter Ojstersek (Akademin Valand); Olle Schmidt (-)
Offentliggjord i:
Galleri Vända sida Linköpings stadsbibliotek,
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Fanzine & Artist Book´s är ett utställningsprojekt på Galleri ”Vända Sida” i Linköpings stadsbibliotek med 36 studenter från Konsthögskolan Valand. Utställarna studerar på Bachelor och Master nivå, eller har deltagit i blockkurser på Valand. Trycksakerna som visas spänner över en bredd från den svartvita fotostatskopian till handtryckta och handbundna böcker gjorda i ett enda exemplar. Trycksakerna är resultat av tillämpning av olika grafiska tekniker och representerar olika konstnärliga strategier och mål. Det som förbinder de olika trycksakerna är en stark tro på papperets förmåga att fungera som bärare av , texter och bild. Utställningen visar trycksaker och original till Fanzines och Artist Book´s . De utställda originalverken och trycksakerna är resultat av blockkurser på måleri och grafik samt studenternas eget arbete på Konsthögskolan Valand. Katinka Ahlbom (Kungliga Biblioteket) gav föreläsningen. Från konstverk till dokument, Artist books och bibliotek. På vernissagedagen var det release av MASCARA #22 `No rest for the wicked ` vilket är det senaste Fanzinet producerat av Valand´s måleristudenter under ledning av Peter Köhler. Fanzine & Artist Book´s utställningen curaterades av Peter Ojstersek och Olle Schmidt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
172727
Typ av arbete:
Konstutställning Valand Studenter BA&MA
Posten skapad:
2013-01-31 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007