transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Philosophy of Hate Crime: Concepts, Values and Tensions in the European Context

Författare och institution:
David Brax (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för etik, juridik och mental hälsa)
Publicerad i:
When Law and Hate Collide, Brussels, january 29, 2013.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Allmän rättslära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Komparativ rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
bias crime, conceptual analysis, discrimination, ethics, Europe, hate crime, human rights, jurisprudence, political philosophy, prejudice, values
Ytterligare information:
This presentation was developed within the project When Law and Hate Collide, funded by the European Commission's Daphne III program, contract no. 2009-DAP3-AG-1221.
Postens nummer:
172716
Posten skapad:
2013-01-31 11:35
Posten ändrad:
2013-08-20 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007