transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Release of salts from municipal solid waste combustion residues

Författare och institution:
Zareen Abbas (Institutionen för kemi); A Partovi (-); Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi, Chalmers)
Publicerad i:
Waste Management, 23 ( 4 ) s. 291-305
ISSN:
0956-053X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
Chalmers styrkeområden:
Energi
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
172543
Posten skapad:
2013-01-29 21:17
Posten ändrad:
2015-03-30 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007