transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A study of Cr(VI) in ashes from fluidized bed combustion of municipal solid waste: Leaching, secondary reactions and the applicability of some speciation methods

Författare och institution:
Zareen Abbas (Institutionen för kemi); Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi, Chalmers); Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi, Chalmers)
Publicerad i:
Waste Management, 21 s. 725-739
ISSN:
0956-053X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
Chalmers styrkeområden:
Energi
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
172523
Posten skapad:
2013-01-29 20:48
Posten ändrad:
2015-03-30 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007