transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livslångt lärande i yrkeslivet

Att utveckla program och system som stödjer ett ständigt lärande

Författare och institution:
Ove Jobring (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
ISBN:
978-91-637-2563-0
Antal sidor:
299
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Vulkan
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ett yrkesliv präglas av omgivningens och arbetets ständiga utveckling. Det ställer krav på individens lärande, något som under senare år ansetts alltmer angeläget. Kravet på det ständiga lärandet utgör utgångspunkten för den här boken. Det ständiga lärandet sker på en rad olika sätt; vi ställer frågor till vänner och kollegor, vi söker information, vi deltar i fysiska nätverk, i diskussionsgrupper på nätet, vi samtalar med en coach eller handledare. Ständigt lärande sker alltid i ett sammanhang och oftast i samverkan med andra. Det kan – och bör – understödjas och förstärkas. En sådan idé har funnits länge. Nätverk, lärlingssystem och coachning är exempel på sådana system. Den här boken ger en bakgrund till och presenterar nya former för kompetens- och kvalifikationsutveckling. För olika yrkesgrupper och branschorganisationer visar den på vägar för hur ett stöd för ett ständigt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling kan utformas. För utbildningsinstitutioner visar den på utvecklingsmöjligheter för fort- och vidareutbildning och moderna former för alumnverksamhet. För den enskilda individen ger den råd och tips, inom minst inom onlineområdet, för hur man kan arbeta med sitt eget ständiga lärande. I boken beskrivs utvecklingstrender såsom individens ökande ansvarar för sin kompetensutveckling. Boken ger förslag på hur den ökade användningen av sociala media och onlinemiljöer kan fungera som ett stöd för det livslånga lärandet. Olika metoder presenteras tillsammans med en genomgång och redogörelse för olika faser för att skapa och utveckla stödjande program och system för ett ständigt lärande. Boken avslutas med praktiska exempel på genomförda program och befintliga system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
172430
Posten skapad:
2013-01-29 15:20
Posten ändrad:
2013-02-05 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007