transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att kombinera forskning och utveckling

Författare och institution:
Barbro Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); MariAnne Karlsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Publicerad i:
I Johansson, B. & Karlsson, M. (red) Att involvera barn i forskning och utveckling, s. 149-176
ISBN:
978-91-44-08136-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
medforskning, meddesign, barn
Postens nummer:
172379
Posten skapad:
2013-01-29 11:16
Posten ändrad:
2015-05-08 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007