transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I frihetens namn: Konst och ideologi i USA 1930-60

Författare och institution:
Björn Billing (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Häften för kritiska studier, 1995 ( Nr 2 ) s. 15-37
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
konst, ideologi, estetik, USA
Postens nummer:
172363
Posten skapad:
2013-01-29 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007