transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Viljan till form: En kommentar till Gottfried Benns "Das moderne Ich"

Författare och institution:
Björn Billing (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Maria Johansen och Thomas Karlsohn (red.), Om text: en vänbok till Eva-Lena Dahl,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arachne, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Gottfried Benn, modernism
Postens nummer:
172347
Posten skapad:
2013-01-29 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007