transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Puppe doll chrysalis

Författare och institution:
Helga Krook (Akademin Valand)
ISBN:
978-91-0-013517-1
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Bonnier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Postens nummer:
172341
Posten skapad:
2013-01-29 09:24
Posten ändrad:
2014-01-13 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007