transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unlock the rigidity and design for flexibility

Författare och institution:
Maria Spante (-); Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Maria Sunnerstam (-); Cammy Huang-De Voss (-); Michael Axelsson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
US-China Education Review, 7 ( 11 )
ISSN:
1548-6613
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
172296
Posten skapad:
2013-01-28 20:23
Posten ändrad:
2016-01-27 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007