transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schweden

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Fort- und Weiterbildung fruhpädagogischer Fachkräfte im europeischer Vergleich, s. 44-52
ISBN:
978-3-86379-057-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Deutsches Jugendinstitiut e.V.(DJI)
Förlagsort:
Munchen
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
172264
Posten skapad:
2013-01-28 12:40
Posten ändrad:
2013-01-28 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007