transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stor postpartumblödning.

Författare och institution:
L Thurn (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi, ARG-rapport, SFOG., 68
ISSN:
1100-438X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
172253
Posten skapad:
2013-01-28 10:37
Posten ändrad:
2013-03-12 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007