transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SPARC-Snow Patch Archaeological Research Cooperation

Författare och institution:
M.E. Callanan (-); B. Skar (-); G. Vatne (-); B. Solli (-); Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); I.T. Berthling (-)
Publicerad i:
Frozen Pasts. 3rd International Glacial Archaeology Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
172242
Posten skapad:
2013-01-28 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007