transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reburial: a method for preserving collections of marine archaeological artefacts? Contributions of the Marstrand Project

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); T. Bergstrand (-); I. Nyström Godfrey (-); Charlotte Björdal (Institutionen för kulturvård); C. Bohm (-); E. Christensson (-); D. Gregory (-); I.M. MacLeod (-); T. Nilsson (-); V. Richards (-); G. Turner-Walker (-)
Publicerad i:
IKUWA3: Beyond Boundaries : proceedings of the 3rd International Congress on Underwater Archaeology, 9th to the 12th July 2008, London (Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 17) , s. 395-400
ISBN:
9783774938007
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
172241
Posten skapad:
2013-01-28 08:34
Posten ändrad:
2013-05-03 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007