transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deepwater Preservation and Management of Archaeological Sites: presentation of the DePMAS Project

Författare och institution:
F. Skoglund (-); Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Bd 17, J. Henderson (Ed.), IKUWA3: Beyond Boundaries. The 3rd International Congress on Underwater Archaeology (Bonn 2012)., s. 75-81
ISBN:
9783774938007
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
länk till innehållsförteckning för IKUWA3: http://www.dainst.org/en/publication/kvf-17-ikuwa3-london-2008-beyond-boundaries?ft=9%2B166%2B166%2B166
Postens nummer:
172240
Posten skapad:
2013-01-28 08:27
Posten ändrad:
2013-05-14 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007