transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intimitet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Socialpsykologi. En grundbog til et fag. Redigerad av Michael Hviid Jacobsen, Erik Laurison och Jan Brödslev Olsen, s. 501-519
ISBN:
978-87-412-5290-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hans Reitzler
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2013
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
172214
Posten skapad:
2013-01-26 11:22
Posten ändrad:
2013-02-17 19:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007