transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accessing the Action – om att få tillträde till en mångfacetterad offentlighet genom praktikbaserad tolkning

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Konferens: Lidenskap eller levebrød – dans, teater og musikk i tidlig norsk offentlighet, 26–28 november 2012, Trondheim.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Scenkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Praktikbaserad tolkning, performativitet, affekt, etik, Jacques Rancière, Patti Lather, Sharon Todd, Jacques Lacan
Postens nummer:
172190
Posten skapad:
2013-01-25 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007