transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peer Gynt drar med handen över sin uppblåsbara dröm. Några tankar om teatern, scenografin och det kyrkliga kulturarvet

Peer Gynt runs his hand over the inflatable dream. Notes on theatre, scenography, and church heritage

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Symposium: Konstvetenskapen och det kyrkliga kulturarvet, Uppsala, Sweden 27–28 October 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Scenkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Peer Gynt, Ibsen, Knut Ström, Düsseldorf, Göteborgs stadsteater, Lacan
Postens nummer:
172177
Posten skapad:
2013-01-25 14:03
Posten ändrad:
2013-01-25 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007