transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategies for Change – Adaption to new accounting conditions.

Författare och institution:
Eric Carlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Journal of Contemporary Accounting & Organizational Change, 8 ( 1 )
ISSN:
1448-8507
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
172087
Posten skapad:
2013-01-24 14:07
Posten ändrad:
2013-08-08 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007