transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språkprovens funktion i äldre svenska ordböcker

Författare och institution:
Anna Helga Hannesdottir (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning 18, s. 163–171
ISBN:
91-7966-175-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Lund university press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
fraseologi, valens, lexikografi, språkhistoria
Postens nummer:
172079
Posten skapad:
2013-01-24 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007