transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjektstvång, tomma löften och böjningsbrist – svenska och isländska problem i urval

Författare och institution:
Anna Helga Hannesdottir (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
MISS: Meddelanden från Institutionen för svenska språket, 25 s. 44–53
ISSN:
1102-4518
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Kontrastiv syntax, språkdidaktik, isländska
Postens nummer:
172077
Posten skapad:
2013-01-24 11:22
Posten ändrad:
2014-01-17 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007