transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Road Infrastructure and Enterprise Development in Ethiopia

Författare och institution:
Eyerusalem G. Siba (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Måns Söderbom (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Admasu Shiferaw (-); Getnet Alemu (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
International Growth Center
Förlagsort:
London School of Economics and Political Science 4th Floor, Tower Two Houghton Street London WC2A 2A
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
171971
Posten skapad:
2013-01-22 15:32
Posten ändrad:
2016-08-31 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007