transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of climate change and natural hazard on the quality of surface waters

Författare och institution:
Gunnel Göransson (-); Paul Frogner-Kockum (-); Magnus Larson (-); Thomas Rihm (-); David Bendz (-); Marie Haeger-Eugensson (-); Rodney Stevens (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
4th Join Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, Sept. 18-21, Oslo, s. antal sidor 5
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Climate change increased rainfall and increased risk of rising groundwater levels in urban areas and its impact on the pollution of urban water has received little attention until now. As well has the impact from natural hazards on the distribution and spreading of pollutant received little attention. This short paper for the NORDROCS 2012 conference summarises the result from two projects that aims to highlight these issues.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap ->
Exogen geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
surface waters, climate change, natural hazards
Ytterligare information:
länk till presentation: http://nordrocs.org/wp-content/uploads/2012/09/Joint-Session-2-Goransson-for-WEBSITE.pdf
Postens nummer:
171967
Posten skapad:
2013-01-22 14:09
Posten ändrad:
2016-08-24 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007