transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sannäsfjorden - en studie av hydrografisk, bottendynamisk och miljökemisk status

Författare och institution:
Kjell Nordberg (Institutionen för geovetenskaper); Lennart Bornmalm (Institutionen för geovetenskaper); Ingemar Cato (Institutionen för geovetenskaper); Lars Arneborg (Institutionen för geovetenskaper); Göran Björk (Institutionen för geovetenskaper); Ardo Robijn (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. C, ISSN 1400-383X
Antal sidor:
50
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Ytterligare information:
Summary in English, figure captions in English
Postens nummer:
171956
Posten skapad:
2013-01-22 12:44
Posten ändrad:
2013-01-24 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007